کانون فرهنگی هنری نور


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

1

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1803011519000201

مسجد: صاحب الرمان (عج)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

بخش: سعدآباد

شهر / دهستان: سعد آباد

روستا: -

تلفن: 7734833104

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی