کانون فرهنگی هنری امام جعفر صادق


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

180

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1803031520000701

مسجد: حضرت مسلم بن عقیل

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: برازجان

روستا: -

تلفن: 7734224510

فکس: 7734226980

رایانامه: fjrrayaneh@gmail.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی