کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی (ع)


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1801021517000901

مسجد: امام حسن مجتبی (ع)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: بوشهر

روستا: -

تلفن: 7733329373

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی