کانون فرهنگی هنری امام خمینی (ره)


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

351

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1803011519002401

مسجد: امام خمینی (ره)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

بخش: سعدآباد

شهر / دهستان: زيرراه

روستا: نظر آقا

تلفن: 7734341109

فکس: 4642109

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی