کانون فرهنگی هنری جوانان


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

88

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1802012258003501

مسجد: ولیعصر (عج)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

بخش: دلوار

شهر / دهستان: دلوار

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 773523253

رایانامه:

وب: www.anwarolhoda.ir

وضعیت: در انتظار تایید نهایی